کامپیوتر ۰ اینترنت ۰ دانلود ۰ پروکسی

آموزش کامپیوتر و اینترنت و پروکسی

چگونه Windows XP را سریعتر و مطمئن تر کنیم

اگر از کامپیوتر خود به صورت شخصی استفاده می کنید و کامپیوتر شما در داخل شبکه ای     نمی باشد، می توانید با انجام تغییرات ذیل Windows XP خود را سریعتر و مطمئن تر کنید:
ابتدا دستور زیر را انجام دهید:
Control Panel > Administrative Tools > Services
سپس با خیالی آسوده گزینه های ذیل را "disable" نمایید:

Alerter
Clip book
Computer Browser
Fast User Switching
Human Interface Access Devices
Indexing Service
Messenger
Net Logon
Net meeting Remote Desktop Sharing
Remote Desktop Help Session Manager
Remote Procedure Call Locator
Remote Registry
Routing & Remote Access Server
SSDP Discovery Service
TCP/IP NetBIOS Helper
Telnet
Universal Plug and Play Device Host
Upload Manager
Windows Time
Wireless Zero Configuration
Workstation

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 خرداد 1387 ساعت 13:54 | نویسنده: حامد | چاپ مطلب 1 نظر