کامپیوتر ۰ اینترنت ۰ دانلود ۰ پروکسی

آموزش کامپیوتر و اینترنت و پروکسی

فعال کردن ویژگی مربوط به DVD در Media Player

تکنیک زیر شما را قادر می‌سازد تا Media Player ویندوز را جهت استفاده از DVD  بکار گیرد. کلید زیر را دنبال کنید:

\ Settings HKEY_CURRENT_USER\ Software \Microsoft \ MediaPlayer \ Player

کی مقدار جدید از نوع String با نام  EnableDVDUI ایجاد کرده و آنرا برابر با Yes قرار دهید تا توابع کنترل کننده DVDدر Media Player فعال گردد.

توجه: برای استفاده از DVD، باید یک درایو DVD سازگار با ویندوز بر روی کامپیتر بر روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 20 اردیبهشت 1388 ساعت 23:26 | نویسنده: حامد | چاپ مطلب 0 نظر